Kompetens

stöd &      

perspektiv

Jag är det självklara valet vid:

 • Avsaknad av försäljningschef
 • Ledning vid specifika förändringsarbeten
 • När nyckelpersoner har slutat
 • Föräldraledighet
 • Sjukdom
 • Expansion till nya marknader
 • Avlasta VD:n
 • Behov av ny energi till teamet
 • Behov av nya infallsvinklar
 • Fylla luckan i väntan på ordinarie försäljningschef
 • Svåra samtal

Detta får ni:

 • Kompetent ledare
 • Flexibilitet
 • Möjlighet att forma uppdraget
 • Kostnadskontroll
 • Ny energi
 • Stöd 
 • Nya perspektiv
 • Ökad drivkraften hos individen
 • Rekrytera rätt individ till teamet
 • Starka team med hög tillit och ansvarstagande
 • Coaching 

 Vad kostar det?

Kostnaden för en interimschef beror på befattningen samt uppdragets syfte och varaktighet.
Kostnadsnivån kan ofta jämföras med totalkostnaden för en anställd chef
(lön inklusive sociala avgifter, pensionsavsättningar, personalförmåner samt övriga kostnader) och tillhörande rekryteringskostnader.

En av de direkta fördelarna är att en interimschef inte behöver tas in på 100 % vilket ger företaget möjligheten att utnyttja resursen på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Du betalar endast för den tid som konsulten är anlitad och Du har inga uppstarts- eller avsluts kostnad.

 Lyckat samarbete!

För att du ska få ut det bästa av din interimskonsult bör du fundera på samt förbereda följande.

Tänk igenom era behov och sätt upp tydliga mål på vad som ska uppnås.

Hur ser den ideala kandidaten ut?

Kommunicera i er organisation att det kommer en interimschef och vad det innebär.

Se till att allt det praktiska finns på plats och boka i förväg upp möten med relevanta personer så att interimschefen kan få en effektiv start.

Var uppriktig angående er förväntan och stäm av under tiden.

Hur lång tid?

Hur snabbt du kan få någon på plats? 
Det är ju såklart svårt att svara på, det beror på fler faktorer såsom, matchningen med rätt konsult och hur länge ni önskar ha konsulten på plats, är det på 100% eller gäller det X antal dagar per vecka.

Är det möjligt att planera in en injektion av energi och nytänkande vid återkommande hög belastning för att få en utveckling och ökad leverans?

Hur stort är ert behov, fyra veckor, tre månader eller ett år, fundera på tiden hur ni får ut det mesta och det bästa.

Leverans tidenfrån en konsult är dokumenterat kortare än vid en anställning.

Framgångsfaktorer!

Nedan ser ni hur stor inverkan en faktor har som mest för att ledaren ska lyckas.

Kommunikationskomp (25%)
Tydliga mål (20%)
Motivera medarbetarna (20%)
Tillit till medarbetarna (20%)
Tillit till ledaren (15%)
Kontroll (15%)
Emotionell intelligens (10%)
Glädje (10%)
Extrovert (5-9%)
Ordningsam (5-8%)
Öppenhet (5-7%)
Generell intelligens (5-7%)

Om man börjar nedifrån i listan är de fyra personlighetsdragen extrovert, ordningsam, öppen och intelligent sådant man delvis föds med och delvis förvärvar genom livet. Dessa faktorer kan därför vara relativt situationsoberoende och i vissa fall ses som en styrka vid ett tillfälligt ledarskap.

Your Power management & Consulting AB

Johanna Söderek 076-7233467
johanna@yourpower.se